Psycholoog Schrijver Spreker

Het denken en het gedrag van mensen heeft mij altijd geboeid

Als sociaal psycholoog heb ik mijn professionele carrière met veel enthousiasme gewijd aan psychologisch onderzoek. Dit heb ik gedaan vanuit verschillende perspectieven, vanuit de wetenschap, vanuit de overheid en binnen het marktonderzoek. Thema’s waarin ik specifiek geïnteresseerd ben, omvatten de dynamiek van enthousiasme bij klanten en medewerkers, en digitaal welzijn binnen organisaties. Ik verricht studies en deel mijn inzichten via boeken, blogs, presentaties, workshops en trainingen. Met veel plezier heb ik in meer dan 20 landen keynotes mogen geven, waarmee ik mijn ideeën intercultureel heb kunnen toetsen. Verder leid ik een onderzoeksprogramma naar digitaal welzijn vanuit onderzoeksbureau Yorizon en verricht ik wetenschappelijk onderzoek naar de dynamiek van enthousiasme aan de Universiteit Leiden. Hieronder een korte beschrijving van de thema’s waar ik aan werk.

Het wordt tijd om enthousiasme serieus te nemen

De rol die enthousiasme speelt in de kunst, in het sociale leven en binnen organisaties is fascinerend. Het leidt ons vaak in de goede richting, naar de weg waar onze talenten en passies liggen. Het verbindt ons met mensen met soortgelijke interesses. Zodra de dynamiek van enthousiasme begint te stromen, gebeuren de mooiste dingen. Enthousiasme bevordert effectieve communicatie, een excellente klantbeleving en de motivatie van medewerkers. Het creëert een gevoel van betekenis en kan organisaties de weg naar een duurzame toekomst wijzen. Lang geleden stelde Ralph Waldo Emerson al: “Nothing great was ever achieved without enthusiasm”. Ik ben het daar volledig mee eens. Het is mijn overtuiging dat sturen op enthousiasme een positieve impact heeft op de wijze waarop we met elkaar omgaan. Mensen, teams en organisaties functioneren optimaal, zijn succesvol en dragen het meeste bij als enthousiasme hun leidraad is. Het wordt daarom tijd om enthousiasme serieus te nemen. Ik draag hier graag aan bij met mijn onderzoek, boeken en presentaties.

Een belangrijk actueel thema: Digitaal Welzijn

De voortdurend toenemende digitalisering beïnvloedt ons werk en leven aanzienlijk, met directe gevolgen voor onze gezondheid, productiviteit en werkgeluk. Digitaal welzijn verwijst naar de mate waarin digitalisering bijdraagt aan of afbreuk doet aan ons welzijn. Deze digitalisering heeft veel voordelen opgeleverd: voor veel mensen is het werk interessanter en gevarieerder geworden, organisaties hebben aanzienlijke productiviteitswinsten geboekt, en de samenleving is hierdoor welvarender geworden. Toch zijn er ook schaduwzijden. Overmatig gebruik van digitale technologie kan leiden tot overbelasting, burn-out en wordt zelfs in verband gebracht met mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie en angststoornissen. Het is belangrijk dat we erkennen dat onze hersenen anders functioneren dan onze digitale apparaten. Met mijn onderzoek en presentaties over dit onderwerp hoop ik bij te dragen aan het verhogen van het digitaal welzijn in onze samenleving.

Mijn missie

Mijn presentaties, workshops en trainingen zijn bedoeld om inzicht te geven in de hierboven beschreven thema’s. Het is mijn doel om te inspireren en concrete handvatten te bieden om er mee aan de slag te gaan. Mijn missie is geslaagd als deelnemers geënthousiasmeerd raken, concrete ideeën opdoen en aangezet worden tot actie. Deze acties te samen dragen bij aan een wereld waar welzijn, enthousiasme en positiviteit meer ruimte krijgt. 

Digitaal Welzijn in het kort (3 minuten)

Digitaal welzijn heeft een sterke invloed op onze gezondheid, productiviteit, enthousiasme en werkgeluk. In deze video leg ik uit wat digitaal welzijn is, waarom het belangrijk is en wat organisaties kunnen doen om het digitaal welzijn van hun medewerkers te verbeteren

Video: Theater college dynamiek van enthousiasme

Podcast with Joe Sejean

Engagement-expert Joe Sejean interviewde mij over de betekenis van enthousiasme. We hadden een diepgaande discussie over de rol die het speelt in klantgerichtheid en de motivatie van medewerkers, maar ook in het leven zelf.

Dynamiek van Enthousiasme

Download gratis de samenvatting en het stappenplan.