Schrijver Spreker Trainer

Gefascineerd door de dynamiek van enthousiasme

Het denken en het gedrag van mensen heeft mij altijd geboeid

Met veel plezier heb ik dan ook een groot deel van m’n werkende leven psychologisch onderzoek mogen doen. Eerst vanuit de wetenschap, toen binnen de overheid en daarna in de commerciële wereld van het marktonderzoek. Tegenwoordig schrijf ik boeken over de dynamiek van enthousiasme en geef ik presentaties, workshops en trainingen. Daarnaast ben ik Research Director bij Yorizon en doe ik promotieonderzoek naar de dynamiek van enthousiasme aan de Universiteit Leiden. 

Het wordt tijd om enthousiasme serieus te nemen

Het is mijn overtuiging dat sturen op enthousiasme een positieve impact heeft op de wijze waarop we met elkaar omgaan. Mensen, teams en organisaties functioneren optimaal, zijn succesvol en dragen het meeste bij als enthousiasme hun leidraad is. Het wordt tijd om enthousiasme serieus te nemen.

Mijn missie

Mijn presentaties, workshops en trainingen zijn bedoeld om inzicht te geven in de dynamiek van enthousiasme en concrete handvatten te bieden om er mee aan de slag te gaan. Mijn missie is geslaagd als deelnemers geënthousiasmeerd raken, concrete ideeën opdoen en aangezet worden tot actie. Deze acties te samen dragen bij aan een wereld waar enthousiasme en positiviteit meer ruimte krijgt. 

Naar biografie
contact opnemen

Dynamiek van Enthousiasme

Download gratis de samenvatting en het stappenplan.

Gratis downloaden

Uitleg dynamiek van enthousiasme

Tevens showcase online presentatie.