Negativiteit mania (2018)

De waan van het negativiteitsdenken

Onze samenleving is doordrenkt van negativisme: de media brengen vooral slecht nieuws, het onderwijssysteem is gericht op het vermijden van onvoldoendes en werknemers krijgen vooral te horen wat ze niet goed doen. Het gevolg: een epidemie van burn-out, depressiviteit en intolerantie. Negativiteitsdenken heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Het creëert politieke onrust en zorgt voor een afname in solidariteit, creativiteit en welzijn. Negativiteit Mania laat zien hoe het anders kan en beschrijft positieve voorbeelden uit journalistiek, onderwijs en bedrijfsleven.

De Enthousiasme Trilogie (2014)

Flame, Flow, Flood

De enthousiasme trilogie beschrijf de dynamiek van enthousiasme binnen organisaties. Het enthousiasme van het management, medewerkers en klanten wijst de weg naar de Flame; het Olympische vuur van een organisatie. Positieve feedback van leiding, collega’s en klanten zorgen voor Flow. Wanneer het enthousiasme zich ook buiten de organisatie begint te verspreiden ontstaat Flood; klanten en medewerkers delen positieve verhalen en zorgen hiermee voor nieuwe klanten. Deze dynamiek is in pure vorm aanwezig in de muziek. Inspiratie (Flame), samenspel (Flow) en het juichende publiek (Flood). Wanneer een organisatie deze dynamiek volgt wordt werken leuker, het geeft veel voldoening en het creëert meerwaarde voor de omgeving.

De Superpromoter (2009)

Over de kracht van enthousiasme

Om zich te verbeteren richten organisaties zich met name op wat er mis gaat. Hierdoor krijgen met name klagende klanten en ontevreden medewerkers het podium. Dit boek pleit voor een andere benadering. Het roept op om meer aandacht te geven aan de Superpromotors; enthousiaste klanten en medewerkers die hun enthousiasme verspreiden.

De euforie van wankel evenwicht

Een selectie van gedichten

Deze poëziebundel bevat een selectie van de gedichten die ik heb geschreven van m’n 16e tot m’n 30e. In de vierde klas van het VWO schreef ik, gestimuleerd door m’n leraar Nederlands, m’n eerste gedichten. Enkele van deze gedichten uit deze periode hebben de tand des tijds doorstaan en zijn opgenomen in deze bundel die in 2000 is uitgebracht. Er staan vijf Engelstalige gedichten in, geschreven in de periode dat in Engeland studeerde en optrad als “Adopted Poet” van de band Lemonade. Tot 2006 (de geboorde van m’n eerste zoon) trad ik regelmatig op als podiumdichter en deed ik mee aan Poetry Slams, wedstrijden waar verschillende dichters strijden om de gunst van het publiek. Met de eerste lichting Poetry Slammers hebben we ondermeer opgetreden in het Nieuwe Luxor, Paradiso en verschillende muziekfestivals. Ook deden we in die tijd veel workshops op middelbare scholen. Ik heb er veel mooie herinneringen aan en soms draag ik nog een gedicht voor tijdens mijn zakelijke presentaties, als dit past. Het is zeker mijn ambitie om nog eens een nieuwe dichtbundel uit te geven. Er is altijd een vlammetje voor de poëzie blijven branden.

Gratis Download

Dynamiek van Enthousiasme
Ontvang de samenvatting en het stappenplan.