Een andere toepassing heeft betrekking om de inrichting van een organisatie. Door negatieve feedbacksystemen om te bouwen naar dubbele feedbacksystemen worden niet alleen problemen geïdentificeerd, maar ook zaken die goed gaan. Figuur 1 is een weergave van zo’n dubbel feedbacksysteem als het gaat om klantonderzoek. Hierdoor krijgen bijzondere prestaties aandacht en worden positieve klantverhalen opgehaald. Dit levert krachtige brandstof om het enthousiasme in een organisatie aan te wakkeren en blijkt in de praktijk een positieve werkomgeving te creëren.